pl

Promesy na realizację zadań publicznych

Burmistrz Nysy wręczył kolejne promesy na realizację zadań publicznych, polegających na organizacji półkolonii letnich promujących zdrowy styl życia, połączonych z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień. Zadanie to realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa. Dzięki dofinansowaniu, na które przekazano kwotę 124.500,00 zł, w półkoloniach weźmie udział ponad 300 dzieci i młodzieży. Na organizację półkolonii dotacje otrzymały następujące podmioty: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice, Stowarzyszenie Niwnica – Teraz My oraz Stowarzyszenie Miasto Rodzin. Wszystkim beneficjentom życzymy udanej realizacji wybranych działań.

Polecane trasy

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...