pl

Porządek LXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 31 maja o godz. 8.30 obędzie się LXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LXXIII

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 31.05.2023 roku, godz. 8.30 

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zbycia prawa własności nieruchomości gminnych w drodze przetargu (dz. nr. 499/1 k.m. 2 Wierzbięcice) 2) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz.nr 355/5 i nr 355/6 k.m.3 obręb Goświnowice) 3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 141/5 k.m. 364 obręb Dolna Wieś) 4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa 5) zmieniająca uchwałę Nr LXVII/1002/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 6) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 7) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022" 7. Sprawy różne, wolne wnioski 8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...