pl

OPS zaprasza do korzystania z telefonu zaufania

W ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 od czerwca 2023 roku uruchomiony zostanie "Telefon zaufania". Telefon zaufania prowadzony będzie przez pracowników socjalnych z sekcji ds. przemocy działającej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie pod numerem telefonu: + 48 453 414 106 Z telefonu będą mogły skorzystać osoby, rodziny zagrożona lub dotknięta przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze. Za pośrednictwem telefonu zaufania będzie można uzyskać:
  • wsparcie socjalne,
  • zdobyć informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy na temat instytucji zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...