pl

Pielęgnacja zieleni przy Al. Lompy i ul. Mariackiej w Nysie

Dzięki kilkuletniej współpracy z Gminą Nysa uczniowie klasy 2 TK Technikum Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych wykonywali prace pielęgnacyjne terenu zieleni przy Al. Lompy i przy ul. Mariackiej w Nysie. Uczniowie w ramach zajęć poznawali technologie oraz narzędzia służące do cięcia i plewienia krzewów liściastych oraz do wykonywania prac porządkowych. Uczniowie klasy 2 TK nie tylko zdobywali nowe praktyczne umiejętności, ale również przyczynili się do zwiększenia walorów estetycznych naszego miasta. Zajęcia odbyły się pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu, Anety Rajtakowskiej.    

Polecane trasy

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...