pl

Pielęgnacja zieleni przy Al. Lompy i ul. Mariackiej w Nysie

Dzięki kilkuletniej współpracy z Gminą Nysa uczniowie klasy 2 TK Technikum Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych wykonywali prace pielęgnacyjne terenu zieleni przy Al. Lompy i przy ul. Mariackiej w Nysie. Uczniowie w ramach zajęć poznawali technologie oraz narzędzia służące do cięcia i plewienia krzewów liściastych oraz do wykonywania prac porządkowych. Uczniowie klasy 2 TK nie tylko zdobywali nowe praktyczne umiejętności, ale również przyczynili się do zwiększenia walorów estetycznych naszego miasta. Zajęcia odbyły się pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu, Anety Rajtakowskiej.    

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...