pl

Linia E1, Piastowska Hotel

Robocze

 • 5 08
 • 6 32
 • 7 51OW
 • 8 37
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12 10
 • 13 42
 • 14 05 38
 • 15 53
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19 14

Legenda

 • * W Niedziele i Święta kursuje od 12:00
 • I Kurs do Iławy
 • K Kurs do Kopernik
 • M Kurs do Morowa
 • N Kurs do Nadziejowa
 • O Kurs do Kolejowej
 • P Kurs do Piłsudskiego Zajezdnia
 • S Kurs przez Sudecką
 • W Kurs przez Kwiatkow
 • Z Kurs przez Zamłynie