cs

Kostel sv. Jiřího

Hajduki Nyskie , Hajduki Nyskie 24
Kostel byl poprvé zmíněn v roce 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupství. Od roku 1502 byl filiálním kostelem farnosti Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v Kępnici. Architektura kostela v sobě spojuje pozdně románské a ranně gotické prvky. Během staletí byl kostel mnohokrát přestavován a rekonstruován, což způsobilo částečný zánik prvků původního stylu. Uvnitř kostela se zachovaly polychromie z 15. století, rokokový oltář a tabernákulum, klasicistní ambon z 18. století a mramorová křtitelnice ze 17. století.