cs

Evangelický kostel

Nysa , Chodowieckiego 2
První informace o kostele se objevují v roce 1341. Původně plnil funkci kaple při nemocnici sv. Barbary. V průběhu staletí byl několikrát zničen a vždy znovu postaven. Postupně zanikly původní prvky novogotického stylu. V letech 1732–1810 kostel vlastnil řád františkánů, v roce 1812 ho převzali evangelíci z Nisy. V roce 1945 kostel zapálila Rudá armáda. Byl rekonstruován
v roce 1950. Raně barokní interiér se v průběhu 18. století proměnil v barokní. Evangelíci z kostela
odstranili prvky související s kultem svatých. V současné době je kostel vlastnictvím evangelické církve augsburského vyznání a letničního hnutí.

Doporučené výlety

3:00 h 2.6 km

Eichendorffova stezka

Slavný německý romantický básník Joseph von Eichendorff v Nise strávil poslední léta svého života a je zde pochován. Stezka vede přes místa, kam básník údajně rád chodíval na...

0:00 h 2.1 km

Naučte se historii

Každý objekt na trase „Naučte se historii“ je označen speciálním štítkem s QR kódem označujícím použití této...