cs

Evangelický kostel

Nysa , Chodowieckiego 2
První informace o kostele se objevují v roce 1341. Původně plnil funkci kaple při nemocnici sv. Barbary. V průběhu staletí byl několikrát zničen a vždy znovu postaven. Postupně zanikly původní prvky novogotického stylu. V letech 1732–1810 kostel vlastnil řád františkánů, v roce 1812 ho převzali evangelíci z Nisy. V roce 1945 kostel zapálila Rudá armáda. Byl rekonstruován
v roce 1950. Raně barokní interiér se v průběhu 18. století proměnil v barokní. Evangelíci z kostela
odstranili prvky související s kultem svatých. V současné době je kostel vlastnictvím evangelické církve augsburského vyznání a letničního hnutí.

Doporučené výlety

1:30 h 889 m

Přírodní naučná stezka Siestrzechowice

Stezka se nachází v obci Siestrzechowice, která leží několik kilometrů od Nisy, a vede po hrázi Niského jezera. Vede přes chráněné území soustavy Natura 2000. Podél stezky se nacházejí...