cs

Kapucínský klášterní komplex

Nysa , Bramy Grodkowskiej 5
tel.: 77 433 28 33

Klášter a kostel sv. Františka vznikly v 17. století díky prostředkům biskupa Leopolda Wilhelma. Byl vybudován podle plánů bratří architektů Cézara z Mnichova a Jana ze Štýrska. Úhelný kámen byl zazděn 3. června 1659 na místě bývalé nemocnice a kostela sv. Vavřince. Kostel byl vybudován ve stylu toskánského baroka, bez ozdob a bohatých dekorativních prvků, které je typické pro kapucínskou architekturu.
V důsledku sekularizace v roce 1810 museli mniši klášter opustit, klášter byl vyvlastněn ve prospěch pruského státu a dán do prodeje. Od roku 1812 sloužil kněžím v důchodu. V 19. století byl renovován a ve 20. století rozšířen.

Polecane trasy

0:00 h 2.1 km

Naučte se historii

Každý objekt na trase „Naučte se historii“ je označen speciálním štítkem s QR kódem označujícím použití této...