cs

Obranné zdi

Nysa , Chodowieckiego
Opevnění vzniklo z iniciativy biskupa Přeclava z Pohořelé v polovině 14. století. Obranné zdi obklopovaly území Nového města. Jejich součástí bylo osm bašt a čtyři bránové – Vratislavská, Ziębická, Celní a Bracká. Opevnění bylo navíc chráněno předezdím.
V roce 1428 se díky opevnění Nového města Nisa ubránila husitským útokům. V 16. a 18. století byly obranné zdi mnohokrát obnovovány a na přelomu 19. a 20. století bylo prakticky celé opevnění zbořeno. Do současnosti se zachovala pouze malá část původního opevnění.

Doporučené výlety

8:00 h 16.8 km

Stezka blahoslavené Marie Luizy Merkertové

Blahoslavená Maria Luiza Merkertová byla zakladatelkou kongregace, která pomáhá chudým a nemocným. Stezka prochází místy, kde žila a společně s ostatními řádovými sestrami pomáhala potřebným. Na...