cs

Biskupský palác

Nysa , Biskupa Jarosława 11
www.muzeum.nysa.pl
140083806040891
info@muzeum.nysa.pl
tel.: 77 433 20 83
Výstavba byla zahájena v roce 1620 z iniciativy arcivévody a biskupa Karla Habsburského. Jeho smrt a třicetiletá válka stavbu na mnoho let pozastavila. Kolem roku 1660 byly opět zahájeny stavební práce, byla vybudována tři křídla paláce. Čtvrté křídlo vzniklo z iniciativy biskupa Františka Ludvíka Neuburského a bylo ukončeno v roce 1729. Poslední část stavby podle projektu Kryštofa Tauschese připisuje Michalu Kleinovi a Felixi Antonínovi Hammerschmidtovi. Palác plnil funkci rezidence vratislavských biskupů a od roku 1881 byl majetkem soudní správy. Jedná se o třípodlažní barokní stavbu, která byla vystavěna na půdorysu nepravidelného čtverce, s vnitřním dvorem. V současné době zde sídlí Muzeum v Nise.

Doporučené výlety

1:30 h 772 m

Ornitologická stezka v Nise

Ornitologická stezka vede břehem Kladské Nisy a je zajímavá jak z přírodovědného hlediska, tak s ohledem na historické památky, které se zde nacházejí. Na této jednokilometrové trase můžeme...