cs

Památky

Obelisk věnovaný obětem katyňského masakru

Obelisk s pamětní deskou věnovanou obětem Katyňského masakru. Na desce je nápis: POKUD NIC NEZAPOMENU TY BOŽE NA NEBI NA MĚ ZAPOMENEŠ ADAM MICKIEWICZ ...

Obelisk upamiętniający jeńców duńskich w Nysie

Zajímavým mementem prusko-dánské války z roku 1864 jsou stopy Dánů v Nyse. Do pevnosti v Nyse se tehdy vydalo asi 400 Dánů. Byli drženi v...

Kamień 60. výročí třetího slezského povstání

Kámen s pamětní deskou, nad deskou je orel slezských Piastovců. Text na tabuli: „Za třetího slezského povstání v roce 1921 byl na tomto...

Památník Stanisława Kramarczyka

V říjnu 2007 se v sále Okresního muzea v Nyse na ul. Biskupu Jarosławovi byla oficiálně odhalena busta Stanisława Kramarczyka. Postavu z mramoru vytesal Marek Rostecki...

Památník Jerzy Kozarzewski

Památník v podobě lavičky Jerzyho Kozarzewského byl vytvořen v září 2021. Odlito z bronzu připomíná prokletého vojáka v Nyse,...

Památník vojáků domácí armády

Pomník je současným objektem vytvořeným z iniciativy Světového svazu vojáků domácí armády. Schváleno usnesením č. LVI /...

Památník maršála Józefa Piłsudského

Socha maršála Józefa Piłsudského od prof. Marian Molenda o váze 2,5 tuny byl vyroben z bronzu. Zobrazuje maršála ve vojenské uniformě na...

Památník generála Györgyho Klapky

Generál György Klapka byl jedním z velitelů maďarského povstání (1848-1849). Na maďarské straně se povstání zúčastnili i...

Památník polských vlastenců

Památník občanům, kteří bojovali za nezávislost Polska, byl odhalen v roce 2001.

Eichendorffův pomník

Busta Josepha von Eichendorffa se nachází nedaleko místa, kde básník bydlel.

Doporučená místa

Diecézní základní škola a humanitní střední škola v Nyse

Specifikem školy je využívání vzdělávacího systému založeného na plné a vzájemné důvěře ve vztah mezi vychovatelem a...

Památník maršála Józefa Piłsudského

Socha maršála Józefa Piłsudského od prof. Marian Molenda o váze 2,5 tuny byl vyroben z bronzu. Zobrazuje maršála ve vojenské uniformě na...

Paderewského náměstí

Paderewského náměstí je místem, kde se až do roku 1883 nacházel Bastion IV, součást nyského opevnění. Během třetího slezského...

Pevnost Nisa

Pevnost Nisa město mělo od počátku dřevěné opevnění obehnané vodním příkopem. V polovině čtrnáctého století získala Nysa...