pl

Siła i Moc Kobiet - spotkanie 10 stycznia

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestniczek projektu "Siła i Moc Kobiet - samoorganizacja środowiska kobiet w powiecie nyskim" odbędzie się 10 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00 oraz 16:30.

Głównym celem projektu jest utworzenie grup dla kobiet, które doznają w swoim życiu trudności. Uczestniczki będą mogły się nawzajem wspierać, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami, inspirować do działania i wspólnych inicjatyw, a także stworzyć sieć wzajemnej pomocy. Dodatkowo otrzymają pomoc specjalistów – psychologa, prawnika, doradcy rodzinnego i zawodowego. Projekt będzie realizowany przy współpracy z norweską organizacją Mangfolk AS, która zajmuje się na co dzień uprawą ogrodu, pracą przy pasiece oraz aktywnościami integrującymi lokalna społeczność. Inspirując się ich działaniami, chcemy rozwijać uprawę przydomowych ogródków oraz organizować wspólnie z uczestniczkami projektu lokalne wydarzenia dla mieszkańców powiatu.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety: - zamieszkujące w powiecie nyskim w szczególności na obszarach wiejskich, - aktualnie nie pracujące, - samotnie wychowujące dzieci, - mają trójkę lub więcej dzieci, - będące w ciąży lub które właśnie zostały matkami, - pozostające w kryzysie psychicznym (depresja, stany lękowe itd.), - z niepełnosprawnością ruchową bądź intelektualną, - doznające przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej), - kobiety z Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora przy ul. Ujejskiego 25 (na terenie Kąpieliska Miejskiego "Frajda") – I piętro, sala 39.    

Polecane trasy

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji. 

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...