pl

Mieszkanie chronione wspierane dla 3 osób niesamodzielnych

1 lipca OPS w Nysie uruchomił pierwsze mieszkanie chronione wspierane dla osób niesamodzielnych – osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami. Mieszkanie przeszło kompleksowy remont i jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia mieszkalna lokalu to 54,98 m2. Składa się ono z 3 osobnych pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz z balkonu. Lokal został przekazany w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie. Usługi w ww. mieszkaniu będą miały charakter pobytu stałego lub okresowego. Mieszkanie służyć będzie osobom niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych  lub asystenckich. - Dla lokatorów to na pewno duży powód do radości i większej nadziei, że życie może być radosne - mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. -  To będzie dla nich początek nowego etapu w życiu. Na pewno w Nysie będzie powstawać więcej takich mieszkań. Remont i wyposażenie przeprowadzono w ramach projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, którego Liderem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość całkowita zadnia: 476 000,00 PLN Dofinansowanie zadania: 250 000,00  PLN Wkład własny niefinansowy (rzeczowy):  226 000,00 PLN  

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...