pl

Zniesienie opłaty od posiadania psów

Rada Miejska w Nysie w dniu 29 września 2023 roku podjęła uchwałę nr LXXX/1143/23, na podstawie której na terenie Gminy Nysa została zniesiona opłata od posiadania psów.

Od dnia 1 stycznia 2024 roku opłaty od posiadania psów zniesione

Tym samym z dniem 1 stycznia 2024 roku traci moc uchwała nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. W związku z powyższym prosimy naszych mieszkańców o niedokonywanie dalszych wpłat z tego tytułu.   Z uchwałą nr LXXX/1143/23 można się zapoznać pod linkiem: https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2023/2971/akt.pdf    

Polecane trasy

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...