pl

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia to międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji do działania przystąpili pracownicy McDonald's, PKP PLK S.A oraz skazani z Zakładu Karnego w Nysie. Akcję wsparła Spółka EkoNysa, która odebrała i zagospodarowała ok. 60 worków z odpadami. Cieszymy się, że z roku na rok zmniejsza się ilość zebranych odpadów. Podczas zeszłorocznej akcji sprzątania tego samego terenu zebrano ponad 150 worków z odpadami. Przypominamy, że w Nysie działają dwa Gminne Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (GPSZOK), zlokalizowane: GPSZOK I – Nysa, ul. Piłsudskiego 61, GPSZOK II – Nysa, ul. Saperska 5, do których mieszkańcy gminy Nysa mogą bezpłatnie oddać:
  • Odpady zielone,
  • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło,
  • Zużyte opony,
  • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory,
  • Odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, wózki dziecięce, materace, zabawki),
  • Przeterminowane lekarstwa,
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg z nieruchomości rocznie,
  • Tekstylia i odzież,
  • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
  • Inne odpady w tym niebezpieczne (np. oleje samochodowe, pozostałości rozpuszczalników i farb).
Punkty te czynne są od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 16.00.  

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....