pl

Komunikat

Informujemy, iż 15 maja 2024 roku upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Jednocześnie przypominamy o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie, u sołtysa, w placówce pocztowej lub na indywidualny rachunek bankowy. W kasie Urzędu przyjmowane są również płatności za pomocą karty płatniczej. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.

Polecane trasy

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji. 

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...