pl

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V”

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V”

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024. Zadanie publiczne realizowane będzie w Klubie Senior+ II w Nysie przy ul. Kornela Ujejskiego 25. Więcej informacji poniżej:  

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024

Nazwa projektu „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja V”

DOFINANOWANIE 41 280.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 82 560.00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego. W ramach zadania realizowane będą:
  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Zajęcia z fizjoterapeutą
  • Zajęcia z psychologiem
  • Aktywność fizyczna
  • Spotkania integracyjne
  • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych
Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa. Klub Senior+ II stanie się miejscem zapewniającym seniorom aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy poprzez realizację zadania nie będą czuli się wykluczeni ze sfery życia kulturowego, społecznego czy edukacyjnego. Zadanie przysłuży się do zwiększenia jakości usług świadczonych na rzecz osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa, przyczyni się do rozszerzenia bazy usług w dziedzinie polityki społecznej.  Działania takie jak: gry intelektualno-integracyjne, spotkania międzypokoleniowe, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia z psychologiem, aktywność fizyczna, spotkania integracyjne, obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych zapewnią m.in. odpowiednie warunki do aktywnego starzenia się w społeczeństwie jak i doprowadzą do zaangażowania seniorów w życie środowiska lokalnego.  

Polecane trasy

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...