cs

Bazilika sv. Jakuba apoštola a sv. Anežky, panny a mučednice

Nysa , Plac Katedralny 7
www.bazylika-nysa.pl
parafiabazylikanysa
parafia@bazylika-nysa.pl
tel.: 77 433 25 05
První zděný kostel sv. Jakuba byl na tomto místě vybudován v roce 1198 a jeho mecenášem byl vratislavský biskup Jarosław Piast. Původně byl kostel vystavěn v románském slohu, o čemž svědčí základy nalezené v roce 1938. V letech 1424–1430 byl přestavěn v gotickém stylu pod vedením Piotra ze Ząbkowic. V 16. století byl vybudován tzv. měšťanský chór, jehož mecenášem byl biskup Martin Gerstmann. V letech 1648–1650 byla postavena kaple zemřelých, která v současné době slouží jako presbytář, a v roce 1690 malá sakristie. V roce 1752 byl svatostánek rozšířen o dvě kaple: kaple Svaté Trojice a kaple Nejsvětější svátosti. Interiér kostela je v barokní. V roce 1807 byl kostel zničen, jeho rekonstrukce v novogotickém slohu byla provedena v letech 1889–1895. Kostel prošel další rekonstrukcí po povodni z roku 1938. Během rekonstrukčních prací byly odhaleny pozdně románské prvky. Koncem druhé světové války, v roce 1945 kostel vyhořel a byl znovu rekonstruován v polovině 20. století. 15. 7. 2009 byl kostelu udělen titul papežské baziliky.
V roce 2011 byla na základě nařízení prezidenta Polské republiky fara kostela zapsána na seznam historických památek.

Doporučené výlety

3:00 h 2.6 km

Eichendorffova stezka

Slavný německý romantický básník Joseph von Eichendorff v Nise strávil poslední léta svého života a je zde pochován. Stezka vede přes místa, kam básník údajně rád chodíval na...