cs

Aktualności

Doporučená místa

Matriční úřad

Matriční úřad se nachází v ul. Kolejowa, v budově městského úřadu. Vyřizují se zde záležitosti související s uzavřením manželství či s narozením dítěte.

Biskupský dvůr

První informace o Biskupském dvoře se objevují v roce 1260. Na území dvora se nacházel také zámek, který v 16. století plnil funkci rezidence vratislavských biskupů. V roce 1615 zde byl z...

Kryté koupaliště

Na krytém koupališti se nachází  sportovní bazén o rozměrech 25 m na 12,5 m a o hloubce od 1,35 do 1,95 m. Bazén má šest plaveckých drah. Je zde také rekreační bazén s hříbkem, vodní...

Městské koupaliště

Koupaliště v ul. Ujejskiego zaujímá povrch o rozloze 20 tisíc metrů čtverečních. Kromě vodní nádrže se zde nachází pláž, travnaté plochy, volejbalové a basketbalové hřiště, sanitární zázemí a...

Doporučené výlety

6:30 h 1.9 km

Stezka historických památek

Výchozím bodem této pěší stezky je gotický kostel Zvěstování Nejsvětější Panny Marie v ulici Celna. Dále pokračuje ulicí Sobieskego, kde lze obdivovat barokní budovu bývalého...

Získat aplikaci