cs

Oblíbené

Přidat do oblíbené místa, trasy, výlety nebo událostí pomocí tlačítka:

Toto tlačítko se nachází na každý objekt na str.

máte vždy přístup k hoblíku na navigační liště

Doporučená místa

Diecézní základní škola a humanitní střední škola v Nyse

Specifikem školy je využívání vzdělávacího systému založeného na plné a vzájemné důvěře ve vztah mezi vychovatelem a...

Obvodní metrologický úřad v Nise

Obvodní metrologický úřad v Nise spadá pod Krajský metrologický úřad ve Wrocławi a působí na území niského, prudnického a głubczyckého regionu. Jeho součástí je: Stanoviště měření hmotnosti,...

Okresní úřad práce v Nise

Okresní úřad práce v Nise se nachází v ul. Słowiańska, sídlí v nově restaurované budově. Zabývá se hledáním práce pro nezaměstnané osoby v niském okrese.