cs

Hoblík

Přidat do Plánovač místa, trasy, výlety nebo událostí pomocí tlačítka:

Toto tlačítko se nachází na každý objekt na str.

máte vždy přístup k hoblíku na navigační liště

Doporučená místa

Klášter Řádu Božího hrobu

Klášter byl vybudován Řádem Božího hrobu v letech 1708–1713. Vznikl z iniciativy biskupa Ludvíka Františka von Neuburga. V roce 1810 byl řád zrušen a v letech 1848–1871 sídlila v budově bývalého...

Městská nemocnice – pohotovost

Městská nemocnice blahoslavené Marie Merkertové, byla vybudována v roce 1908 podle projektu wrocławského architekta Wahlicha. Pohotovost se nachází v budově A. Oddělení je propojeno s přistávací...

Dům Komendanta

Barokní budova vystavěná v první polovině 18. století. Od roku 1743 do roku 1873 byla sídlem pruské komandatury tvrze Nisa. V letech 1915-1945 se zde nacházelo muzeum. Během druhé světové války,...

Získat aplikaci