pl

Kompleks pojezuicki

Nysa , ul. Sobieskiego

Kompleks pojezuicki – średniowieczny plac targowy zwany Rynkiem Solnym, który uzyskał zabudowę barokową dzięki fundacjom biskupów wrocławskich. Za jego obecny wygląd odpowiada Karol I Habsburg. Już jako dziecka, a był najmłodszy z rodzeństwa, trafił na wychowanie do jezuitów. Przeznaczony został do stanu duchownego. W 1608 został wybrany biskupem wrocławskim. Wybrany na wielkiego mistrza krzyżackiego w 1619 roku. Jego ulubionym zajęciem było polowanie, a miejscem, gdzie rezydował Nysa. W 1622 roku podczas wojen śląskich sprowadził do Nysy jezuitów i rozpoczął prześladowania protestantów. Był inicjatorem powstania w Nysie pierwszego śląskiego uniwersytetu. Dzięki jezuitom powstał kompleks, który przetrwał do dnia dzisiejszego i jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Nysie. Najstarszym obiektem na Rynku Solnym jest Seminarium św. Anny, które było miejscem urzędowania Christopha Scheinera, pierwszego rektora nyskiego Carolinum. W czasach pruskich w seminarium znajdowała się wielka fabryka prochu. Powstał również kościół jezuicki – dziś Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dawniej bogaty kościół wzorowany na rzymskim „Il Gesu”, kościele macierzystym jezuitów. Polichromie stworzył sam Karol Dankwart, znany z namalowania polichromii w kaplicy na Jasnej Górze. Zniszczony podczas oblężenia francuskiego w 1807 roku. Na elewacji cenne drewniane rzeźby przedstawiające świętych jezuickich. Carolinum – pierwotnie miał to być uniwersytet, ale przedwczesna śmierć biskupa Karola Habsburga spowodowała, że nie podpisano odpowiednich dokumentów. Ten jezuicki kompleks kształcił znakomite postaci m.in. Michała Korybuta Wiśniowieckiego czy Jakuba Sobieskiego. Ta wspaniała barokowa budowla została częściowo zniszczona podczas oblężenia francuskiego w 1807 roku. Cennymi i dobrze zachowanymi elementami są zabytkowa aula, biblioteka czy apteka z malowidłami ściennymi. Kolegium jezuickie było jedną z najważniejszych uczelni Śląska. Do dziś pełni funkcje edukacyjne.

Dom Macierzysty Sióstr Elżbietanek – założony przez pierwszą Matkę Generalną Zgromadzenia, którą została Maria Luiza Merkert. Klasycystyczny budynek, którego narożniki zdobią figury św. Michała Archanioła i św. Barbary, został zbudowany w latach 1863-1865. W domu tym mieści się kaplica św. Rodziny oraz pokój pamięci błogosławionej Marii Luizy Merkert.

Polecane trasy

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.