pl

Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej

Nysa , ul. Kolejowa 2

Pomnik jest obiektem wspólczesnym powstałym z inicjatywy Światowego Związku Zółnierzy Armi Krajowej. Zatwierdzony uchwałą nr LVI/384/94 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20.05.1994 r. w sparwie obelisku upamietnaijącego 50. rocznicę "Czasu Burzy".

Pomnik to obelisk kamienny. Na nim tablica z pamiątkowym napisem "Bóg - Honor - Ojczyzna". Wykuty miecz z orłem wojskowym w koronie, obok napis: "W 50-tą Rocznicę Czasu Burzy 1944-1994 Poległym Żołnierzom Armii Krajowej Obrońcom Ojczyzny w Hołdzie Społeczeństwo Miasta Nysy".

W środku Krzyż Zasługi AK.

Patronat nad Pomnikiem sprawuje Światowy Związek Żołnierzy AK.

Polecane trasy

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie...